Macho & Chlapovič   |   Auction 15   |   20 April 2018 Sort by Lot-NumberSort by Estimate
Online bidding closed

  Next lot >>
Lot 1

Estimate: -   |   Starting price: 15'000 EUR Price realized: 25'000 EUR
Francis Joseph I, Austrian Empire
4 Ducats 1854
Missing almost in all collections!
Wreath on the emperor's head without fruits.
Very rare!

Franz Joseph I., Kaisertum Österreich
4 Dukaten 1854
Fehlt fast in allen Sammlungen!
Kranz ohne Früchte.
Sehr selten!

František Josef I., Rakouské cisařství
4 Dukát 1854
Chybí téměř ve všech sbírkách!
Věnec na hlavě panovníka bez plodů.
RR! Velmi vzácný!

Vídeň / Vienna / Wien, 13,96 g, 39,5 mm, Au, Frühwald 1099, Herinek 3, Friedberg 484, Novotný 113, Moravec (FJ) 170-3a, Ex UBS 64/2006 #2489, EF / Good EF

There are known 2 different variants of the early years of Vienna 4 Ducats (1854, 1855). The variants differ in two basic signs: laureate wreath on the emperor’s head and the end of the emperor’s mantle.
1. Laureate wreath on the emperor’s head without fruits and the end of the mantle with one fold (see lot Nr. 1)
2. Laureate wreath on the emperor’s head with fruits and the end of the mantle with multiple folds (see lot Nr. 2)
The mantle is a little shorter with the year 1855, so the mantle variant with multiple folds looks a little different (see lot Nr. 3)

Add to watch list    |   Search for similar lots    |   Share:  

Close